Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland

vestland  - Klikk for stort bilete

 

Vestland fylkeskommune lyser ut no midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2020: 

Søknad skal sendast inn gjennom www.regionalforvaltning.no Meir informasjon finn de i lenkjene. Regionale tilretteleggingsmidlar er ordninga som før var kjent som Utviklings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket (UTM). Fylkeskommunen har teke over forvaltninga av denne ordninga frå nyttår 2020.  

 

 

Sist endra 19.03.2020