Informasjon frå UDI

  • Ukrainske borgarar som er i Noreg på tillatelsar eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsetja å vera her inntil vidare.
  • Regjeringa har meldt at Noreg opnar for mellombels kollektivt vern til ukrainarar og det vert etablert fleire mottaksplassar.
  • Oppdatert informasjon til ukrainske borgarar er å finna på UDI sine nettsider, både om å koma til Noreg og om å vera i Noreg.
  • På nettsidene deira finst også informasjon til russiske borgarar.
Til toppen