Beredskap / vernebuing

Justis- og beredskapsdepartementet har ikkje gått ut med eit endra trusselbilete for Noreg som følgje av krigen i Ukraina. Forståeleg nok er det likevel nokre som er engstelige for at dette skal endra seg. Då vil me visa til dei generelle råda for eigenberedskap. Sjå også nettsidene til Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.

Til toppen