Reguleringsplanar

 

 

 

 

         Kvålsøyre - Føresegner (PDF, 48 kB)
         Kvålsøyre - Plankart (PDF, 2 MB)

Osa (avløpssonekart) (PDF, 765 kB)
Osa (føresegner) (PDF, 76 kB)
Osa (klausulering av vasskjelder) (PDF, 50 kB)
Osa (krav til avlaup) (PDF, 57 kB)
Osa (plankart) (PDF, 2 MB)
Osa (sikringsonekart) (PDF, 2 MB)

Rondestveit (føresegner) (PDF, 56 kB)
Rondestveit (plankart) (PDF, 895 kB)

Salbuvika føresegner (PDF, 73 kB)
Salbuvika plankart (PDF, 2 MB)

Sentrum endring gnr 53 81 (føresegner) (PDF, 77 kB)
Sentrum endring gnr 53 81 (plankart) (PDF, 2 MB)

Tungeteigen - Føresegner (PDF, 208 kB)
Tungeteigen - Plankart (PDF, 2 MB)

Tyssevikvegen Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Tyssevikvegen Planføresegner (PDF, 156 kB)
Tyssevikvegen Plankart (PDF, 556 kB)

Ulvikpollen (Føresegner) (PDF, 76 kB)
Ulvikpollen (plankart) (PDF, 11 MB)


Vallavik gnr 81 bnr 1 (Føresegner) (PDF, 64 kB)
Vallavik gnr 81 bnr 1 (plankart) (PDF, 4 MB)

Vest for Tysso (føresegner) (PDF, 36 kB)
Vest for Tysso (plankart) A0 (PDF, 16 MB)
Vest for Tysso (Plankart) A3 (PDF, 4 MB)


Viknes (føresegner) (PDF, 933 kB)
Viknes (plankart) (PDF, 13 MB)
Viknes (plankart-mindre endring) (PDF, 6 MB)
Viknes reguleringsplan (PDF, 14 MB)
Viknes reguleringsplan-planomtale (PDF, 2 MB)

Vombevika-planføresegner (PDF, 36 kB)
Vombevika-plankart (PDF, 200 kB)
Vombevika-planskildring (PDF, 5 MB)

Til toppen