Brannvernopplæring

Ulvik herad kjøper brannverntenester frå Voss herad.

Voss brannvern tilbyr brannvernopplæring og sløkkjeøvingar til organisasjonar, lag, skular og verksemder.

Ynskjer du brannvernopplæring tek du kontakt på brann@voss.herad.no for meir informasjon og pris. 

Kontakt

Voss brannvern

E-postbrann@voss.herad.no

Telefon56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Til toppen