Kulturskulen

Tilbod: Det vert gjeve tilbod om instrumental - og vokal opplæring. Ein kan velja mellom ulike instrument, korps, song, drama og dans.

Opptakskrav: Busett i Ulvik kommune. Skulen er open for alle, men born i førskulealder og elevar i grunnskule vert prioriterte fyrst.

Instrument: Skulen vil om mogeleg undervise i dei vokale og instrumentale ynskje elevane
måtte ha, med atter hald om å kunne skaffa lærarkrefter.

Undervisningsstad/Tid: Brakanes skule. Skuletid / ettermiddag i samarbeid med lærar/ elev. Undervisning i
små grupper og individuellt.

Instrumentlån/Notemateriell: Eleven bør ha eige instrument.

Kulturskuleavgift: Sjå betalingssatsar litt lengre nede på sida.

Syskjenmoderasjon: Elevene i Kulturskulen får syskjenmoderasjon.
 

Søknadsfrist 1. juni 

 
 

. - Klikk for stort bilete

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 15.05.2017