Kulturskulen

.

 

Søknadsfrist 1. juni 


Skulemusikken: Ulvik Skulemusikk er eit generasjonskorps. Elevane får opplæring i blåse og slagverksinstrument. Dirigent og blåseinstruktør er Tord-Ivar Marøy

Gitar, bass og band: Det er tilbod om opplæring på gitar og elbass. Ofte blir desse instrumenta nytta i band. Instruktør er Erlend Styve

Slagverk: Elevane får undervising i å spela trommesett. Dei blir ofte nytta i samspel med band. Instruktør: Ørjan Borge

Hardingfele: Her får elevane læra å spela på den najonale skatten frå hardanger. Instruktør er Johanna Mjeldheim

Biletkunst: Gruppetilbod der Anne-Kristin Skeie underviser.

Drama: Gruppetilbod med fokus på teater der Ingeborg Wiljand som instruktør.

Lyd/lys: Gruppetilbod der Ørjan Borge gir opplæring i bruk av lyd og lysutstyr. Elevane er med å køyre lyd/lysproduksjonar for skulen og kulturskulen.

Nøringen: Gruppetibod i lokale tradisjonar innan dans, leik, song, baking osb. Eit tilbod primært for born i førskulealder (4-6 år) Instruktørar er Anne-Marie Øydvin og Alexander Olavson Røynstrand.

 
 

Opptakskrav: Busett i Ulvik herad. Kulturskulen er open for alle, men born i førskulealder og elevar i grunnskule vert prioriterte fyrst.

Undervisningsstad/Tid: Brakanes skule. Etter skuletid / ettermiddag i samarbeid med lærar/ elev.


Kulturskuleavgift: Sjå betalingssatsar litt lengre nede på sida.

Syskjenmoderasjon: Elevene i Kulturskulen får 50% syskjenmoderasjon på alle tilbod unnateke gruppetilboda.

 
 
 
 

. - Klikk for stort bilete

 
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 16.03.2021