Tannhelseteneste

Alle born frå 3 til 18 år får fri tannbehandling. I hovudsak vert dei kalla inn til folketannrøkta annakvart år. Det er Hordaland fylkeskommune som har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta 

 

Sjå informasjonsside for Tannlegevakten BergenTannlegevakt Norge. Her finn du oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Ulvik herad.

 

Sjå også oversikt over tannlegevakter i Vestland fylkeskommune.

https://www.tannlegevakt.nu/vestland/bergen/tannlegevakten-bergen/
https://www.tannlegevakt.nu/vestland/

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 13.03.2020