Tannhelseteneste

Alle born frå 3 til 18 år får fri tannbehandling. I hovudsak vert dei kalla inn til folketannrøkta annakvart år. Det er Hordaland fylkeskommune som har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta 

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 19.09.2019