Skuleskyss

Elevar har rett til fri skuleskyss når det er meir enn 4 km mellom heim og skule. 

For 1. klassingane er skyssgrensa 2 km. Dei som har rett til skuleskyss får eit skysskort på skulen.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 20.08.2015