SFO (Skulefritidsordninga)

Du kan nå SFO på telefon 56 52 74 28 eller 4000 71 70. 

Ope mellom kl. 07.30 og 16.30. 

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar I 1- 4 klasse og for elevar med særskilde behov i 1- 7 klasse 

Søknadsskjema/prisar SFO

Søknadsfrist 15.februar

 

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og aktivitetstilbod utanom den obligatoriske skuletida. Det vert lagt til rette for leik, fritids- og kulturaktivitetar, og lagt vekt på å gje borna natur- og kulturopplevingar i nærmiljøet.

Skulefritidsordninga har base i klasseromma til 1. og 2. klasse. I tillegg nyttar SFO skulekjøkkenet, formingsalen, gymnastikksalen og andre klasserom etter behov. Ein nyttar leikeplassen på skulen som uteareal.

Skulefritidsordningar har eit fulltidstilbod og eit halvdagstidlbod.
 

Sist endra 27.04.2020 11.08

Kontakt

Svanhild Hide
Fagleg ansvarleg SFO
Svanhild Danielsen
Konsulent SFO