Sal, skjenke- og serveringsløyve

Ulvik herad kan gje løyve til sal, skjenking, og tilvirking av alkoholhaldig drikk etter intensjonane i alkohollova og etter Forskrift om omsetjing av alkoholhaldig drikk, samt Alkoholpolitiske retningslinjer. (PDF, 147 kB)
Det vert og gjeve serveringsløyve etter serveringslova

  • Sals - og skjenkeløyve blir normalt gjeve for fire år.
  • Ambulerande skjenkeløyve og løyve i einskildhøve vert også gitt.
  • Heradet kan også halde kunnskapsprøvar etter alkohollova og serveringslova.
  • Søknad om sal, skjenke- og serveringsløyve skjer via skjema som du finn i skjemabanken. Det blir innhenta   uttale frå politi, skatteetaten og sosialkontor.
  • Gebyr etter gjeldande reglar i Forskrift om omsetjing av alkoholhaldig drikk kap.6.


For å drive serveringsverksemd må du ha bestått etablerarprøven. Du kan lesa meir om 
etablerarprøven for serveringsverksemd her.

 

Sider.jpg - Klikk for stort bilete

Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 18.03.2019