Frivilligsentralen

Frivilligsentral logo  - Klikk for stort bilete Ein møtestad der det vert formidla kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Nokon treng hjelp av andre, og andre ønskjer å hjelpa. Over tid opplever mange at rollene skiftar. Frivilligsentralen er ein stad der gleda over å vere til nytte for andre, er den betalinga du får.

 

Kor:

Kart
Maritastykket 4

Ope:

Måndag - Fredag -  08:00- 15:30
 

Samarbeid er eit nøkkelord.

Eit av fleire mål er; Å knyta organisasjonar, lag og einskildpersonar til sentralen slik at det vert mogleg å:

  • Gå ein tur saman med nokon som treng ei hand å stø seg på
  • Vera besøksvenn og hjelpa med praktiske gjeremål som han/ho ikkje kan klara aleine.
  • Laga middag, og nyte denne saman med ein som ikkje har nokon nære rundt seg.
  • Følgja ein person til butikk, post, bank eller lege
  • Hjelpa til med snømåking, bere inn ved osb.
  • Vitja nokon
  • Følgja til kulturelle arrangement
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 19.08.2015 15:13

Kontakt

Hege Nielsen Børve
Hege Nielsen Børve