USYNLIGE MENN - Et nytt perspektiv på norsk likestilling

Are Saastad -

 

ER LIKESTILLINGA FOR ALLE?

 

Me er vant til å tenkja at likestilling er likestillinga til lik kvinner. Men skal ikkje likestillinga vera for oss alle?

 

Denne boka rokkar ved tilvante framsyningar. Usynlege menn gir ei brei oversikt over område der gutar og likestillingssituasjonen til menn ikkje blir anerkjend som han bør: farskap og omsorg, samlivsbrot, helse, det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarknaden, vald og utanforskap.

 

Boka inneheld òg ein analyse av norsk likestilling anno 2022, og stiller spørsmål ved retninga på dagens kvinnerørsle. Mot slutten blir det lista opp ti punkt for ei betre likestilling.

 

Usynlege menn kan lesast som rein folkeopplysning, samtidig som boka er kontroversiell og eigna for debatt. For er me eigentleg villige til å utvida perspektivet vårt på norsk likestilling?

Til toppen