Elvatun ungdomshus

Huset kan leigast av organisasjonar, lag og privatpersonar elles. Aldersgrense er 23 år.

Leiga vert justert i samband med den årlege budsjetthandsaminga. Pris for leige av Elvatun

Huset kan leigast vederlagsfritt til lag og organsisasjonar i Ulvik sine aktivitetar

Til toppen