Krisesentertilbodet i Ulvik Herad:

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter:

Krisesenteret er et tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partner, familie eller andre du har eit nært forhold til. Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no

Ulvik herad har eit samarbeid med Bergen kommune om krisesentertilbod. Krisesenteret for Ulvik er «Krisesenter for Bergen og omegn»

Du treng ikkje å vera i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • vern, tryggleik, råd og rettleiing

Absolutt alle kan ta kontakt med krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan og ta med borna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ingen tilvising eller timeavtale for å kontakte senteret

 

Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod finner du her:

Til toppen