Nav

Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik:  www.nav.no – ope heile døgeret.

Der kan du:

  • Sjekke utbetalingar
  • Søke stønadar, også sosialhjelp
  • Registrere deg som arbeidssøkjar
  • Finne søknadsskjema
  • Lese om rettar, og vilkår for stønadar

Dersom du allereie har rettleiar hjå NAV Ulvik, kontaktar du vedkomande digitalt i din aktivitetsplan ved behov.

Du kan òg ringe NAV kontaktsenter (ope 08.00-15.30)

55 55 33 33 – spørsmål om dei fleste ytingar

55 55 33 36 – telefon for arbeidsgjevarar

55 55 33 34 – spørsmål om pensjon

Til toppen