Folkehelse, friskliv og meistring

I Ulvik herad er folkehelsearbeid ei viktig oppgåve. Innsatsen vår skal bidra til fleire leveår og betre levekår for innbyggjarane, til å jamne ut sosiale helseskilnader og til å skape eit lokalsamfunn som er tilgjengeleg for alle. 

 

Helsefremjande samfunnsutvikling krev systematisk og langsiktig samarbeid. Gjennom å leggja omgjevnadane til rette, kan innbyggjarane lettare velja dei gode helsefremjande vala.

 

Ynskjer du å oppnå betre helse? Treng du hjelp til å meistre kvardagen? Friskliv og meistring er eit interkommunalt tilbod for innbyggarar i Vaksdal, Eidfjord, Ulvik og Voss herad.

Me tilbyr kurs, gruppetrening og individuell rådgjeving som kan hjelpa deg med:

  • Betre kosthald
  • Fysisk aktivitet
  • Meistring av stress eller belastning
  • Meistring av depresjon
  • Auke kvardagsglede
  • Betre søvn

 

Hjå oss får du oppfylging tilpassa behov og føresetnadar, slik at du sjølv vert i stand til å meistra kvardagen på ein måte som gjev deg betre helse og førebyggjer for livsstilssjukdomar. 

Me har tru på små grep og endringar over tid, og fokuserar på meistring, støtte og kunnskap for at du skal lukkast.

 

Kontakt

Friskliv & meistring

E-post friskliv@voss.herad.no

Telefon 90 67 30 35

(tysdag og fredag 09-12)

 

Følg med på vår Facebookside og Instagram!

Les meir om tilbodet på vår nettside

 

Eit bilete som inneheld skjermbileteAutomatisk generert skildring

 

Ny folkehelseoversikt for Ulvik herad 2023-2027 skal publiserast våren 2024.

Folkehelseoversikt for Ulvik (PDF, 4 MB)

Unni Solem
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 40 00 71 35
Til toppen