Om dei tilsette

Unni Solem

Kommuneoverlege

Er utdanna i Bergen, har arbeidd i Ulvik sidan 1987. Godkjent spesialist i allmennmedisin i 2000. Ho er også spesialist i Samfunnsmedisin. Pasientkonsultasjonar mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Elles administrativt arbeid som kommuneoverlege.

Marie Francoise Bullita

Fastlege

Marie er italiensk med legeutdanninga frå Sardinia. Ho har 2-3 års erfaring med indremedisin i Tyskland. Norsk autorisasjon frå 2018. Ho starta spesialisering i allmennmedisin då ho tok til i jobben som fastlege i Ulvik 18.06.2018.

Har ansvar som sjukeheimslege. Pasientkonsultasjonar 3-4 dagar per veke.

Ane Magnussen Landsem

LIS-1

LIS-1 er lege i opplæringsstilling (tidlegare turnuslege). Ho arbeider som lege hos oss 01.09.2022-28.02.2023. Legen skal gjera vanleg legearbeid, tar imot pasientar frå fastlegane sine lister, og får løpande rettleiing frå dei. 

Ingvild Breien Sygnestveit

Helsesekretær

Jobbar 50% som helsesekretær frå 2022. Ho er utdanna helse- og omsorgsarbeidar.

 

Minna Øydvin

Sjukepleiar

Ho er sjukepleiar ved legekontoret. Har tilleggsutdanning i tverrfagleg rehabilitering.

 

Siri Håheim

Sjukepleiar

Siri arbeider som sjukepleiar ved legekontoret i 80% stilling. Ho har spesialisering i psykisk helsearbeid. 

 

 

Gunnlaug Lekve

Helsesjukepleiar

Telefon 56 52 70 42 eller 40007143

Helsesjukepleiar (tidlegare kalla helsesøster) er tilgjengeleg tirsdag-fredag. Ho er både på helsestasjonen og på skulen. Om du ikkje får svar, ring legekontoret 56527040. Helsesjukepleiar kallar inn barn og unge til konsultasjonar og vaksinasjon. Innkalling på sms 

Åshild Lekve Eide

Helsesjukepleiar

Åshild starta 1.oktober 2021 i 50% stilling som helsesjukepleiar og prosjektmedarbeidar. Planen er at ho gradvis aukar stillinga dei neste åra og overtek stillinga når helsesjukepleiar Gunnlaug går av med pensjon. Åshild tar spesialisering i helsesjukepleie haust 2022- sommar 2023.

 

Lene Vevletveit Birkeland

Kommunejordmor

Ho jobbar ved fødeavdlinga Voss sjukehus, og har 10% stilling som kommunejordmor i Ulvik. For avtale, ring legekontoret. 

Til toppen