Ulvik legekontor

Ope alle kvardagar kl. 08:30- 16:00/ telefontid alle kvardager kl. 08:30 - 16:00

 

Telefon legekontoret 56527040. Vi har avsett tid til øyeblikkeleg hjelp alle dagar. 

Akutt dagtid 4000 7142 

Adresse: Skeiesvegen 7 (sentrumsbygget)  Kor finn du Legekontoret


Legevakt: Ved akutt nød ring 113


Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral. 
På dagtid er det legekontoret som har akuttmedisinsk ansvar.
 

Lurer du på når du skal kontakta legevakta og når du skal kontakta fastlegen? les her.

Til toppen