Ulvik legekontor

Ope alle kvardagar kl. 08:30- 16:00/ telefontid alle kvardager kl. 08:30 - 16:00

Telefon legekontoret 56527040 el 40007142. Vi har avsett tid til øyeblikkeleg hjelp alle dagar. 
Adresse: Skeiesvegen 7 (sentrumsbygget)  Kor finn du Legekontoret


Legevakt: Ved akutt nød ring 113


Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral. 
På dagtid er det legekontoret som har akuttmedisinsk ansvar.
 

Til toppen