Parkeringsløyve for rørslehemma - HC kort

Det er Ulvik herad som tildeler parkeringsløyve til rørsleshemma bilførarar eller passasjerar med særleg trong for parkeringslette.
 
Regelverket for slik tildeling er fastlagt i "Forskrift om parkering for forflytningshemmede".
Forskrifta finn du på Lovdata 
 
Parkeringsløyve er meint som eit hjelpemiddel for den som har sterkt nedsett evne til å flytta på seg.

Skjema:
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemma (PDF, 494 kB)
Legeerklæring (PDF, 234 kB)

 

Dersom du ønskjer å søkja, kan du få søknadsskjema ved å venda deg til heradet.

Sjå og informasjon hjå Statens Vegvesen

  Ta kontakt med fastlegen for vurdering av HC kort

Til toppen