Miljø og helse

 

 

Mijøretta helsevern omhandlar alle faktorar som direkte eller indirekte kan innverka negativt på helsa. I kommunen vår er det kommuneoverlegen som har ansvar for desse sakene.

Folkehelsearbeidet i kommunen vår vert ivareteke av ei tverrfagleg gruppe. Koordinator er helse- og sosialleiar Åshild Sønsteby. 

Søk på tilsette

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 11.01.2021