Lungesjukepleiar/ lungerehabilitering

Målet med lungerehabilitering er å hjelpe personer med kols og ustabil astma til best mogeleg helse og livskvalitet i kvardagen gjennom oppfølging i lokalmiljøet.

Teamet består av lungesjukepleier og fysioterapeut.

Vi tilbyr opplæring og informasjon om kols/astma. Råd om ernæring, angst og deperasjon, medisinbruk, fysisk aktivitet, pusteprøve og røykeslutt.

Vi har egen treningsgruppe for personer med kols og astma.

Lungerehabilitering er et lågterskeltilbud og tenesta er gratis. 

Ein må betale vanleg helfo takst for behandling hjå fysioterapeut og for å vera med på lungegruppa – dette er ein del av frikortordninga.

Gry Vikør
Lungesjukepleiar
E-post
Telefon 957 35 408
Til toppen