Legeteneste

Ulvik kommunelegekontor har 2 legar dei fleste dagar. Ope alle kvardagar.
Telefon 56527040 el 40007142. Vi har avsett tid til øyeblikkeleg hjelp alle dagar.

Sjå meir om tenestene våre og tilsette her: www.ulviklege.no

Legevakt: Ved akutt nød ring 113

På dagtid er det fastlegen din som har akuttmedisinsk ansvar.

Legevakt kl 16-08:  Voss og omegn interkommunale legevakt er lokalisert på Voss sjukehus. Her er 2 legar på vakt kveld/ helg, 1 lege om natta.

Legevakta dekkjer kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Eidfjord.

Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral.

Om du er på reise, og må koma i kontakt med Voss og omegn interkommunale legevakt, ring 56 53 04 30.

Legevaktordning (PDF, 2 MB)

 

Nettportal om vald i nære relasjonar og valdtekt

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 05.03.2018
Eksterne lenker