Legeteneste

Ulvik kommunelegekontor har 2 legar dei fleste dagar.

Opningstider: 

Ope alle kvardagar kl. 08:30- 16:00
Ope telefon alle kvardager kl. 08:30 - 16:00 


Telefon 56527040 el 40007142. Vi har avsett tid til øyeblikkeleg hjelp alle dagar.

Sjå meir om tenestene våre og tilsette her.

Legevakt: Ved akutt nød ring 113

 

På dagtid er det fastlegen din som har akuttmedisinsk ansvar.

Legevakt kl 16-08: Voss og omegn interkommunale legevakt er lokalisert på Voss sjukehus. Her er 2 legar på vakt kveld/ helg, 1 lege om natta.

Legevakta dekkjer kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Eidfjord.

Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral.

Om du er på reise, og må koma i kontakt med Voss og omegn interkommunale legevakt, ring 56 53 04 30.

Legevaktordning PDF

Nettportal om vald i nære relasjonar og valdtekt

Til toppen