Tannhelsetenesta

Alle born frå 3 til 18 år får fri tannbehandling. I hovudsak vert dei kalla inn til tannhelsetenesta annakvart år. Det er Hordaland fylkeskommune som har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta 

Tannpleier Lene Opdal Kvarmestøl er i Ulvik annakvar onsdag (oddetalsveker).
 

Sjå informasjonsside for Tannlegevakt Norge

Til toppen