Jordmor

Svangerskaps- og barselomsorg er eit tilbod der jordmor tilbyr kontrollar for å medverka til eit trygt svangerskap og fødsel for mor og barn.

Kva tilbyr me?
Jordmor og helsesøster tilbyr heimebesøk til alle nyfødte

Jordmor er å treffa ved legekontoret ein dag annakvar veke.
Ulvik herad kjøper jormortenesta frå fødeavdelinga på Voss sjukehus  

Tenesta er gratis
 

Kontakt: 
Bestill time hjå legekontoret 56 52 70 40 

Til toppen