Smittevern

 Ta kontakt med kommuneoverlegen eller helsesøster, tlf 56527040 el 56527042

Kommuneoverlegen er smittevernansvarleg lege, med kommunelege 2 som stadfortredar.
Ta kontakt for behandling og rettleiing ved mistanke om smittsam sjukdom.
Kommunehelsetenesta har også mange oppgåver innan førebygging og smittevern.

Tuberkulosekontroll etter regelverk frå 2009. Dei mest aktuelle gruppene som skal testa seg for smitte, er asylsøkjarar/flyktningar, innvandrarar (også familieinnvandring) og arbeidssøkjarar frå land med høg risiko for tuberkulosesmitte.
Land med høg risiko

Info på engelsk til aktuelle grupper arbeidsinnvandrarar finn du her:
Informasjon (PDF, 126 kB)

 

Du som jobbar innanfor helse eller med barn og unge, og som har opphalde deg meir enn 3 mnd i land med høg forekomst av tuberkulose,skal gjennom screening:

Skjema (PDF, 118 kB)

 

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 04.08.2017