Jordmortenesta

 

Kva tilbyr me?

Svangerskaps- og barselomsorg er eit tilbod der jordmor gjennomfører kontrollar for å medverka til at svangerskap og fødsel vert gjennomført på ein trygg måte for mor og barn. Jordmor og helsesøster tilbyr heimebesøk til alle nyfødte

Jordmor er å treffa kvar fredag. Stad: legekontoret,Sentrumsbygget.

Tenesta er gratis

Kan og ta kontakt med helsestasjonen tlf 56527042 eller legekontoret tlf 56527040

Sist endra 05.05.2020

Kontakt

Håheim Mykkeltveit Mari
Jordmor