Helsestasjon for ungdom

 • På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptek deg.
 • Tilbodet er gratis for ungdom opp til 20 år.
 • Det vil alltid vera helsesjukepleiar tilstades, i tillegg er lege tilgjengeleg.
 • HUGS me har teieplikt!

 

Døme på emne som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen
 • Du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og etevanskar
 • Psykiske vanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssjukdomar
 • Graviditetstest

 

Kontaktinformasjon

Gunnlaug Lekve - helsesjukepleiar

Telefonnr.: 40 00 71 43
e-post: gunnlaug.lekve@ulvik.kommune.no
Skeiesvegen 7, 5730 Ulvik
Kontortid: 08:30 - 15: 30

 

Åshild Lekve Eide - konstituert helsesjukepleiar

Telefonnr.: 40 00 71 24
e-post: ashild.l.eide@ulvik.kommune.no
Skeiesvegen 7, 5730 Ulvik
Kontortid: 08:30 - 15:30

Til toppen