Fysio- og ergoterapi

Ulvik fysikalske institutt er privat (driftstilkot frå kommunen) og har 2 fysioterapeutar. Kontakt Norbert Cools tlf 56527049 

Kor?

Kart
Sentrumsbygget, administrasjonsbygg Ulvik herad Te

Rehabilitering:

Treng du tilrettelegging for å meistra livet ditt? Rehabilitering er ein prosess der ein person skal gjenvinna tapt funksjon etter skade eller sjukdom, fysisk eller psykisk (evt grunna rusproblem). Rehabilitering kan skje med personen innlagt i institusjon eller i heimen.

Kommunen løyser desse oppgåvene i eit tverrfagleg samarbeid. Vi har eit Koordinerande tema der medlemmene er:

Ergoterapeut som er kommunen sin rehabiliteringskoordinator

Kommuneoverlege
NAV-kontoret
Leiar helse og omsorg
Helsesjukepleiar
Avd.sjukepleiar helse og omsorg
Psykiatrisk sjukepleiar

Ved behov for rehabilitering: Kontakt koordinator på tlf 40007191 el 56527080 eller meld behovet gjennom fastlegen din.

Personar som har trong for omfattande og langvarige tenester, har rett til å få laga ein Individuell Plan (IP). Dersom du meiner du har rett til - og behov for ein slik plan, skal du ta kontakt med rehabiliteringskoordinatoren, eller ein annan du kjenner i teamet

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 28.02.2019
Eksterne lenker