Folkehelse

Heradet har eit folkehelseråd. Helsefremjande samfunnsutvikling krev systematisk og langsiktig samarbeid. Gjennom å leggja omgjevnadane til rette, kan innbyggjarane lettare velja dei gode helsefremjande vala.

Fysisk aktivitet er eit viktig verkemiddel i høve å førebyggja både psykisk og kroppsleg sjukdom. Natur og kultur kan vera nyttige reiskapar i folkehelsearbeidet. Tilrettelegging av at slik aktivitet vert ein naturleg del av kvardagen vil bidra positivt i høve folkehelsa.

For meir informasjon - kontakt kommuneoverlegen eller helsesøster. (Kontaktinformasjon)

Folkehelseprofil for Ulvik 2017

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 08.01.2019