Folkehelse

Folkehelseprofil for Ulvik 2017

For meir informasjon - kontakt kommuneoverlegen eller helsesøster. (Kontaktinformasjon)

Det vert i tekstdelen ved fleire høve vist til manglande ungdataundersøking eller til manglande grunnlag for statistikk.

Ungdataundersøking vart gjennomført i Ulvik i 2015 – men talet på personar som deltok i denne er for lite som grunnlag for

statistikkdanning. Ny ungdataundersøking vil bli gjennomført i 2017.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 03.03.2017