IPLOS (Individbasert pleie og omsorgsstatistikk)

Opplysningar som vert henta inn ved søknad om tenester i pleie og omsorg  vert registrert etter ein eigen standard og sendt til eit sentralt register. Registeret skal nyttast til statistikk og forskning.

Namn og adresse vert kryptert før innsending og kan soleis ikkje sporast tilbake.

Slik kan ingen kjenna igjen opplysningane.

På Helsedirektoratet sine heimesider kan du finna meiri nformasjon om IPLOS:

http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/om-iplos/Sider/default.aspx

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.08.2015