Avdeling helse- og omsorg

Omsorgsbasen for alle tenestene er lokalisert ved Ulvik omsorgstun. Uavhegig av kva teneste du ynskjer informasjon om eller treng råd og rettleiing om så ringjer du sentralbordet (sjå under). Dersom du ynskjer utfyllande informasjon om tenesta vil du verta sett over til rett kontaktperson. 

ULVIK OMSORGSTUN
ULVIK OMSORGSTUN
Namn og e-postTelefon
Sentralbord5652 7080
Pasienttelefon Osanuten (skjerma)4000 7137
Pasienttelefon Vassfjøro (somatisk)9085 7039
Dagavdeling for personar med demens4000 7187
Ergoterapeut4000 7191 mån,ons,fre
Avdelingsleiar, Siw-Marlene Bolstad4000 7184
Ulvik Fysioterapi40007192 / 40007193
Kjøkken telefontid 08.00-15.304000 7164
Kjøkkenleiar Astrid Børsheim4000 7188
Leiar helse- og omsorg Åshild Sønsteby4000 7151
Vaktmeister Trond Helle4000 7181
Heimesjukepleien4000 7183
Prosjektleiar Kristin Røen Fauske40007189
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 02.07.2020