Oppmåling

Dersom det skal gjerast endringar ved ein eigedom (matrikkeleining) må det søkjast løyve til dette

Skjema for matrikkel

Skjema for nabovarsel

Skjema for tinglysing

 

Matrikkellova

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskrifta)

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.08.2015