Byggjesak og deling

For å hjelpa søkjarar med å få levert inn ein komplett søknad til byggjesak har heradet utarbeidd ei sjekkliste for kva som må sjekkast og kva som må vera med i ein søknad. Sjekklista (PDF, 406 kB) kan brukast i alle typer byggjesøknadar, både av profesjonelle og av private, og er meint som hjelp i søknadsprosessen

 

 

Reglar og skjema


Andre skjema:
Søknad om avkjørsle - dispensasjon frå byggjegrensa. elektronisk søknad

Søknad om avkjørsle - dispensasjon frå byggjegrensa.pdf

Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 87 kB)

Her finner du eigedomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon
 

Søknad om dispensasjon

Informasjonsark om byggesak
Har du planar om å byggje terrasse eller tilbygg etter 1. mai? 


Byggjeskikk rettleiaren (PDF, 2 MB)

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 08.06.2021