Tidlegrøysting

Val - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

For deg som ikkje har høve til å røysta under ordinær førehandsrøysting (10.aug- 10.sept) og heller ikkje valdagen 13.september

Kontakt tenestetorget 
Tidlegrøysting føregår på tenestetorget sentrumsbygget frå 1. juli til 9. august mellom kl 09-14.

Book gjerne ein avtale i førekant 

 

Hugs legitimasjon.

 

Merk!

Ved tidligrøysting er ikkje dei ordinære røystesetlane klare. Røystesetlane som vert brukt inneheld kun namn på alle registrerte politiske parti i Noreg. Ver merksam på at ikkje alle parti stiller til val i alle fylker.

Merk av for det partiet du ønskjer å røysta på. Ønskjer du å røysta på eit parti som ikkje står på røystesetelen, skriv du namnet på partiet i det blanke feltet på røystesetelen.

 

Valstyret 

Sist endra 18.06.2021