Stortings- og sametingsvalet 2021

Valdagen er 13. september.
Stad: Tenestetorget 10-19

Oppmoding: 
Grunna smittevern oppmodar me om at du førehandsrøystar i år. Då unngår me kø valdagen, det vert opplevd som trygt, og du er frisk når du røyster. Du kan førehandsrøyste i kva kommune som helst frå 10. august til 10. september.

Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid:  mån- fre kl. 09.00 - 15.30 

Hugs valkort og legitimasjon! 

Utvida opningstider, Tenestetorget, Sentrumsbygget: 
Onsdag 1.september: kl. 09.00- 18.00                                             
Laurdag 4.september: kl. 10.00-14.00.
Onsdag 8.september: kl. 09.00-18.00.

Sist endra 05.08.2021