Godkjende vallister

 

valurne - Klikk for stort bilete

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad 

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad, frå følgande parti:

  • Arbeiderpartiet
  • Høgre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Alle dei innleverte listeforslaga vart godkjent. Her finn du dei godkjende vallistene.

Vallistene blir lagt ut til gjennomsyn ved Tenestekontor og på nett.   

Slik kan du sende klage 

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eit listeforslag, må sendast innan 6. juni 2019.

       Ulvik herad v/Ulvik valstyre: postmottak@ulvik.kommune.no

Om valet i Ulvik herad 2019

All informasjon om førehandsrøysting, røysterett og manntal finn du på nettsida til Ulvik herad under Val 2019.

 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 29.05.2019