Val 2019: Førehandsrøysting. 12. august til 6.september

Val - Klikk for stort bilete Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

 

 

I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for førehandsrøysting desse dagane:

Onsdag 28.8: kl. 09.00- 18.00                                              

Laurdag 31.8: kl. 10.00-14.00.

Onsdag 4.9: kl. 09.00-18.00.

Tilgjenge: god.

 

 

Førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim:
Det er ope for førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim torsdag 5. september kl. 10:30-12:00.

         

Røyste heime?
Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du røysta heime i perioden 4 - 6. september (ambulerande røysting). Kontakt Tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt. Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

 

Førehandsrøysting på Finse:
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00

Valstyret
Ulvik herad

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 07.08.2019