Val 2019: Førehandsrøysting på Finse 3.september

Finse tavla med heradsvåpen  - Klikk for stort bilete Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00.

Hugs legitimasjon og valkort

Valstyret i Ulvik herad.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 21.05.2019
Publisert 21.05.2019
Val

Dersom du ikkje har høve til å røysta på valdagen, kan du røysta på førehand. Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

Tenestetorget vil og halde ope nokre kveldar og ein laurdag før valdagen. Dette vert annonsert. 

Tilgjenge: god.

Publisert 21.05.2019
Val

Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime i perioden 3. - 6. september. Ta kontakt med tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt.
Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

Publisert 10.05.2019
Val

Stad: Tenestetorget sentrumsbygget 

Tid:  Kl. 10:00- 19:00 

 

Hugs Valkort og legitimasjon. 

 

Publisert 12.04.2019
Val

11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.  

Publisert 09.04.2019
Val

 

Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

 
I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova § 15-5 begynner fristen
da å løpe næraste kvardag. Fristen for å kalle tilbake listeforslag i 2019 er difor tyrsdag 23. april.
 
 
Publisert 09.04.2019
Val

 

 

Valdagen er 9. september 2019 

 

Publisert 19.02.2019
Val

Den 1. april kl. 12.00 er det frist for å levere inn listeforslag til kommunevalet 2019.