Valmøte onsdag 4. september

partier - Klikk for stort bilete Treff politikarane som er på val.

Kl. 19:00-22:00 på Brakanes Kurs- og Konferansesenter

Meir informasjon finn du her. (PDF, 488 kB)

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 22.08.2019
Publisert 07.08.2019
Val

Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

 

 

I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for førehandsrøysting desse dagane:

Onsdag 28.8: kl. 09.00- 18.00                                              

Laurdag 31.8: kl. 10.00-14.00.

Onsdag 4.9: kl. 09.00-18.00.

Tilgjenge: god.

 

 

Førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim:
Det er ope for førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim torsdag 5. september kl. 10:30-12:00.

         

Røyste heime?
Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du røysta heime i perioden 4 - 6. september (ambulerande røysting). Kontakt Tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt. Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

 

Førehandsrøysting på Finse:
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00

Publisert 20.06.2019
Val

Om du er vekkreist eller av andre grunnar ikkje kan røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting 12. august - 6. september, eller på valdagen 9. september, kan du ta kontakt med oss på Tenestetorget for å gje røysta di frå 1.juli.

 

 

Obs. Dersom du ønskjer å røyste ved både kommunestyrevalet og fylkestingsvalet må du gjera dette samtidig. 

Publisert 29.05.2019
valurne

 

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad 

Publisert 29.05.2019
valurne

 

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad 

Publisert 21.05.2019
Finse tavla med heradsvåpen

Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00.

Hugs legitimasjon og valkort

Publisert 21.05.2019
Val

Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime i perioden 3. - 6. september. Ta kontakt med tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt.
Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

Publisert 10.05.2019
Val

Stad: Tenestetorget sentrumsbygget 

Tid:  Kl. 10:00- 19:00 

 

Hugs Valkort og legitimasjon. 

 

Publisert 12.04.2019
Val

11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.  

Publisert 09.04.2019
Val

 

Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

 
I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova § 15-5 begynner fristen
da å løpe næraste kvardag. Fristen for å kalle tilbake listeforslag i 2019 er difor tyrsdag 23. april.