Kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Ulvik har fem medlemmer, og ein av medlemane skal veljast blant heradsstyret sine medlemmar.

Kontrollutval 2019-2023
Medlem Vara
Solveig Hellesnes Uppheim, leiar 1. Knut Nes, SP
Alf Gunnar Sortland, nestleiar 2. Lars Helge Ljone, SV
Håkon Gjerde, V 3. Ellen Aase Opedal, AP
Gunnbjørg Øyre, SV
Terje Strømmen, H

Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av heradsstyret og sjå til at heradet har ein forsvarleg revisjon. "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" er ein viktig basis for kontrollutvalet si verksemd.

Sekretariat:
Kjartan Haugsnes, sekretær for utvalet              
Mobil: 901 89 542
Epost:  kjartan.haugsnes@post.hfk.no

Til toppen