Kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Ulvik har tre medlemmer, og ein av medlemane skal veljast blant heradsstyret sine medlemmar.

Innkalling og protokoll

Planar og rapportar

 

Kontrollutval 2015-2019
Kontrollutval 2015-2019
Solveig Hellesnes Uppheim, leiar1. Kari Sandøy-Jarman
Alf Gunnar Sortland, nestleiar2. Knut Nes
Gunnbjørg Øyre, medlem

Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av heradsstyret og sjå til at heradet har ein forsvarleg revisjon. "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" er ein viktig basis for kontrollutvalet si verksemd.

Sekretariat:
Kjartan Haugsnes, sekretær for utvalet              
Mobil: 901 89 542
Epost:  kjartan.haugsnes@post.hfk.no   

Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 03.11.2015
Eksterne lenker