Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2023

Det kom inn 5 listeforslag til årets kommunestyreval, og Ulvik Valstyre godkjente alle i møte 24. mai.

I samsvar med vallova § 6-7 blir godkjente vallister lagt ut til offentleg ettersyn.  Klage - vallova § 6-8. Ei eventuell klage må vera framsett innan sju dagar. 

Følgande lister stiller:
Arbeidarpartiet
Høgre
Senterpartiet 
Sosialistisk Venstreparti
Venstre 

Sjå listene her  (PDF, 24 kB)

Listene ligg òg til offentleg ettersyn på Tenestetorget og Biblioteket. 

Til toppen