Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Brakanes føresegner.pdf PDF, 22 kB

25.08.2015 Filtype
Brakanes plankart.pdf PDF, 3 MB

25.08.2015 Filtype
Eddegjelet - Torgilsberget - Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald, skredsikring PDF, 287 kB

06.07.2011 Filtype
Eddegjelet - Torgilsberget - Reguleringsplan for skredsikring, PDF, 5 MB

04.02.2015 Filtype
Eddegjelet - Torgilsberget - Risikovurdering for skredsikring PDF, 4 MB

12.02.2015 Filtype
Eikhovden steinbrot PDF, 8 MB

31.08.2011 Filtype
Finse - Føresegner PDF, 390 kB

18.09.2017 Filtype
Finse - Lågheller (føresegner) PDF, 91 kB

26.10.2006 Filtype
Finse - Lågheller (plankart) PDF, 9 MB

29.08.2007 Filtype
Finse - Lågheller (teiknforklaring og plankart) PDF, 199 kB

27.10.2006 Filtype
Finse - Plankart PDF, 2 MB

21.06.2011 Filtype
Finse - Plankart sentrumsområde PDF, 472 kB

20.06.2011 Filtype
Finse - Planskildring PDF, 373 kB

20.06.2011 Filtype
Finse 1222 endring plankart. Godkjent FSK- sak 054/15 PDF, 369 kB

27.10.2016 Filtype
Finse 1222 Føresegner PDF, 47 kB

28.10.2016 Filtype
Finse 1222 plankart- Endring. Steinbrygge fylling PDF, 178 kB

27.10.2016 Filtype
Finse 1222 planskildring PDF, 2 MB

22.06.2010 Filtype
Finse1222, føresegner for detaljregulering av GNR.38, BNR.13 m.fl PDF, 70 kB

27.10.2016 Filtype
Gamlestodneset (føresegner) PDF, 52 kB

26.10.2006 Filtype
Gamlestodneset (plankart) PDF, 178 kB

26.10.2006 Filtype
Geitaskjer føresegner PDF, 18 kB

07.04.2011 Filtype
Geitaskjer masseuttak - Konsekvensutgreiing og reguleringsplan PDF, 6 MB

07.04.2011 Filtype
Geitaskjer plankartA3 PDF, 627 kB

07.04.2011 Filtype
Hardangerbrua (føresegner) PDF, 54 kB

27.10.2006 Filtype
Hardangerbrua (Plankart 1) PDF, 273 kB

19.10.2007 Filtype
Hardangerbrua (Plankart 2) PDF, 381 kB

19.10.2007 Filtype
Hardangerbrua (Plankart 3) PDF, 642 kB

19.10.2007 Filtype
Hardangerbrua (Plankart 4) PDF, 463 kB

19.10.2007 Filtype
Hardangerbrua (Plankart 5) PDF, 422 kB

19.10.2007 Filtype
Hjelmevoll - føresegner PDF, 64 kB

17.09.2010 Filtype
Hjelmevoll - plankart PDF, 585 kB

17.09.2010 Filtype
Hjelmevoll - planskildring PDF, 6 MB

17.09.2010 Filtype
Hjeltnes,Aplabrotet og Tymberneset (føresegner) PDF, 66 kB

07.06.2007 Filtype
Hjeltnes,Aplabrotet og Tymberneset (plankart) PDF, 5 MB

07.06.2007 Filtype
Hornemannsteigen (føresegner) PDF, 58 kB

15.02.2007 Filtype
Hornemannsteigen (plankart) PDF, 2 MB

15.02.2007 Filtype
Hydle (føresegner) PDF, 54 kB

20.04.2007 Filtype
Hydle (plankart) PDF, 5 MB

20.04.2007 Filtype
Håheimsvika (Føresegner) PDF, 56 kB

10.07.2007 Filtype
Håheimsvika (plankart) PDF, 373 kB

10.07.2007 Filtype
Kvålsøyre (føresegner) PDF, 48 kB

26.10.2006 Filtype
Kvålsøyræ (plankart) PDF, 2 MB

26.10.2006 Filtype
Osa (avløpssonekart) PDF, 765 kB

26.10.2006 Filtype
Osa (føresegner) PDF, 76 kB

26.10.2006 Filtype
Osa (klausulering av vasskjelder) PDF, 50 kB

26.10.2006 Filtype
Osa (krav til avlaup) PDF, 57 kB

26.10.2006 Filtype
Osa (plankart) PDF, 2 MB

26.10.2006 Filtype
Osa (sikringsonekart) PDF, 2 MB

26.10.2006 Filtype
Rondestveit (føresegner) PDF, 56 kB

26.10.2006 Filtype
Rondestveit (plankart) PDF, 895 kB

26.10.2006 Filtype
Salbuvika (føresegner) PDF, 73 kB

15.02.2007 Filtype
Salbuvika (plankart) PDF, 2 MB

15.02.2007 Filtype
Sentrum endring gnr 53 81 (føresegner) PDF, 77 kB

03.04.2007 Filtype
Sentrum endring gnr 53 81 (plankart) PDF, 2 MB

03.04.2007 Filtype
Tungeteigen (føresegner) PDF, 208 kB

26.10.2006 Filtype
Tungeteigen (plankart) PDF, 2 MB

26.10.2006 Filtype
Tyssevikvegen Planbeskrivelse PDF, 4 MB

19.10.2015 Filtype
Tyssevikvegen Planføresegner PDF, 156 kB

19.10.2015 Filtype
Tyssevikvegen Plankart PDF, 556 kB

19.10.2015 Filtype
Ulvikpollen (føresegner) PDF, 76 kB

07.06.2007 Filtype
Ulvikpollen (plankart) PDF, 11 MB

07.06.2007 Filtype
Vallavik gnr 81 bnr 1 (Føresegner) PDF, 64 kB

03.07.2007 Filtype
Vallavik gnr 81 bnr 1 (plankart) PDF, 4 MB

27.03.2007 Filtype
Vest for Tysso (plankart) A0 M: 1:1000 PDF, 16 MB

20.02.2007 Filtype
Vest for Tysso (plankart) A3 M: 1:3000 PDF, 4 MB

27.10.2006 Filtype
Vest for Tysso. (føresegner) PDF, 36 kB

27.10.2006 Filtype
Viknes Føresegner 11.01.2012 PDF, 933 kB

23.09.2016 Filtype
Viknes plankart PDF, 13 MB

18.09.2017 Filtype
Viknes plankart-mindre endring PDF, 6 MB

14.12.2016 Filtype
Viknes reguleringsplan PDF, 14 MB

11.01.2013 Filtype
Viknes reguleringsplan - planomtale PDF, 2 MB

11.01.2013 Filtype
Vombevika - planføresegner PDF, 36 kB

17.09.2010 Filtype
Vombevika - plankart PDF, 200 kB

17.09.2010 Filtype
Vombevika - planskildring PDF, 5 MB

17.09.2010 Filtype