Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Alkoholpolitiske retningslinjer 2019-2024 PDF, 147 kB

18.03.2019 Filtype
Bustadstrategisk Plan PDF, 863 kB

08.01.2013 Filtype
Energi- og miljøplan Ulvik herad 2016-2020 PDF, 2 MB

24.06.2011 Filtype
Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheimen PDF, 570 kB

25.07.2018 Filtype
Handlingsplan ved vald og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldande for Ulvik herad 2018 - 2020 PDF, 503 kB

24.05.2018 Filtype
Helse- og omsorgsplan - Kommunedelplan 2013-2040 PDF, 775 kB

21.06.2013 Filtype
Høyringsutkast - Forskrift om bruk og orden i hamner og farvatn for Ulvik herad, Vestland fylke PDF, 33 kB

28.08.2020 Filtype
Komm.del plan for idrett og friluftsliv.pdf PDF, 338 kB

26.10.2006 Filtype
Kommunalt Planstrategi Ulvik herad 2016- 2020 PDF, 504 kB

07.07.2016 Filtype
Kommunedelplan vatn, avløp og miljø 2016-2023 PDF, 2 MB

17.06.2016 Filtype
Kommunedelplan vatn, avløp og miljø 2016-2023,kart-nye tiltak PDF, 20 MB

17.06.2016 Filtype
Kompetanseplan for Ulvik herad PDF, 178 kB

19.06.2009 Filtype
Kulturarvplan PDF, 7 MB

16.08.2019 Filtype
Målbruksplan PDF, 105 kB

26.10.2006 Filtype
Planprogram for kommunedelplan for trafikksikring og skiltplan 2018-2025 PDF, 258 kB

14.05.2018 Filtype
Psykisk helsevern - plan 2007-2010 PDF, 72 kB

13.06.2008 Filtype
Rehabiliteringsplan, revidert 2018 PDF, 504 kB

06.04.2018 Filtype
Skjøtselsplan Ulvik landskapspark PDF, 8 MB

08.04.2019 Filtype
Stadanalyse Ulvik sentrum PDF, 10 MB

28.05.2013 Filtype
Strategisk nærings- og utviklingsplan 2019-2024 PDF, 6 MB

24.03.2020 Filtype
Trafikksikringsplan 2003 - 2012 PDF, 3 MB

26.10.2006 Filtype
Trafikksikringsplan 2018-2025 PDF, 957 kB

vedteken okt. 19

21.10.2019 Filtype