Planar

Her finn du informasjon om planarbeid i Ulvik herad. Du finn informasjon om vedtekne overordna planverk og informasjon om planar under arbeid, årmeldingar og rekneskap.  

Ulvik herad har vedteke ein  kommunal planstrategi, i tråd med plan- og bygningslova.  Dette er ikkje ein plan, men ei oversikt over kva for planar heradet skal jobbe med fram mot 2016.

 Totalstasjon - Klikk for stort bilete

Sist endra 19.05.2021