Sletting

Du har rett til å få sletta opplysningar om deg sjølv. Denne retten har avgrensingar. Det gjeld ikkje for opplysningar som er arkivpliktige eller nødvendige for å kunna krevja eller forsvara rettskrav.

Retting og sletting av personopplysningar

 .

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.01.2019