Personopplysning

 Personopplysning: Opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson.Skriv ingress her...

Kva er ein personopplysning?

Kommunen kan berre registrera å behandla personopplysningar om deg dersom du har gjeve ditt samtykkje, det er fastsett i lov eller det er nødvendig for at kommunen:

  • skal oppfylla ein avtale med deg
  • skal utøva offentleg myndigheit og oppfylla sine rettslege forpliktingar
  • skal ivareta dine livsnødvendige behov
  • skal utføra oppgåver av allmenn interesse
  • eller ein tredjepart skal ivareta ei interesse som veg tyngre enn omsynet til ditt personvern

Kommunen er òg forplikta til å behandla alle dokument/informasjon òg personopplysningar i samsvar med offentleglova, arkivlova og andre lover for lagring av informasjon.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.01.2019