Klage til Datatilsynet

 Du kan klaga til Datatilsynet dersom du ikkje er nøgd med korleis me behandlar dine personopplysningar, eller du meiner at behandlinga er i strid med personvernreglane. Informasjon om korleis du går fram finn du på nettsidene til Datatilsynet

.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.01.2019