Deling av opplysningar

Ved enkelte høve vert dine personopplysningar formidla til andre. Det kan vera NAV, Husbanken eller andre me pliktar å gje informasjon til.

Opne og anonymiserte data kan verta delt til forsking, analyse og andre allmennyttige formål.  

.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 25.01.2019