Ordførarkjede

Ordførarkjede har ei utforming som avspeglar identiteten til heradet gjennom motiv som viser til tradisjon, næringsvegar, historie og særmerkje i naturen. 
 

Motiva som er valde ut er:
• Hardangersaum
• Eple
• Reinroseblom
• Dekor stavkyrkjeportalen
• Vassfjøro og fjorden
• Tekstutdrag Olav H. Hauge

 

Kjede er laga av gullsmed Bjørgum.

Retningslinjer for bruk (PDF, 65 kB)

Ordførar Ordførar 2 Fotograf: Harald Johnsen Fotograf: Harald Johnsen
Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 20.11.2018