Ny statleg forskrift - forbod mot å opphalde seg i fritidsbustad

Det er vedteke ny statleg forskrift med forbod mot å opphalde seg på hytte og feriebustad i og utanfor Norge. Dette gjeld alle typar fritidsbustad og er ikkje noko heradet kan gi dispensasjon frå.

 

Innbyggjarar frå Ulvik som framleis oppheld seg på hytte/feriebustad eller utanlands vert sterkt anmoda om å snarast vende heim og halde seg heime, jfr ny forskrift frå Regjeringa.

Sist endra 17.03.2020